Първа арктическа експедиция с българско участие проучва влиянието на активното топене на ледниците върху рибните популации

Mеждународна научна експедиция във фиордите на Югозападна Гренландия се провежда в периода 14-31 август 2023 г. В екипа на експедицията участва доц. д-р Тихомир Стефанов от НПМ–БАН заедно с учени от Дания, Норвегия и Великобритания.

Задачата на експедицията е да проучи влиянието на активното топене на ледниците върху рибните популации в района, предаде DEO.BG.

За целта ще бъдат проучени два фиорда – с и без вток на глетчерни води. В тях с помощта на акустична телеметрия ще бъдат изследвани основно различните миграционни стратегии на арктическия сивен (Salvelinus alpinus).

Очакваният резултат от екипа е потвърждение на хипотезата, че арктическите сивени във фиордите на Гренландия с приток от ледников отток ще имат различно миграционно поведение и хранителни навици от сивените, обитаващи подобни фиорди без вток на глетчерни води.

Базата на експедицията е в малкото градче Какорток, като по-голямата част от теренната работа ще бъде извършена в два отделни фиорда, където ще бъдат построени временни палаткови лагери.

Арктическите водни екосистеми са особено уязвими и застрашени от антропогенното влияние и климатичните промени. Поради това е важно да се събере базова информация за тях в целия арктически регион, както и да се документира и определи потенциалното значение на наблюдаваните екологични промени в тези части от планетата.

ПРОДЪЛЖЕТЕ ЧЕТЕНЕТО В DEO.BG

Последни новини

Последни новини