Министерството на транспорта и морският бизнес ще работят за привличане на транзитни товари

Министърът на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков проведе работна среща с представители на Българска морска камара, съобщиха пред Maritime.bg от сдружението.

Дискутирани са възможностите за привличане на транзитни товари в българските пристанища, включително с произход от Украйна.

Обсъдени са и необходими промени в нормативната уредба и подобряването на довеждащата до българските пристанищни терминали инфраструктура.

Представителите на морския бизнес потърсиха съдействие от МТС и по въпроса с ръста от над 500% на таксите за преминаване на Черноморските проливи.

„Срещата премина в дух на взаимно разбирателство, отчитайки необходимостта от взаимодействие между държавната администрация и бизнеса. Бяха набелязани мерки за продължаване на дискусията по повдигнатите теми и за намиране на оптимални решения“, каза пред Maritime.bg инж. Светлин Стоянов, изпълнителен директор на „МТГ – Делфин“ и зам.-председател на Българска морска камара.

Участие в работната среща са взели Светлин Стоянов – изпълнителен директор на „МТГ – Делфин“ АД и зам.-председател на Българска морска камара, Антон Манолов – изпълнителен директор на „Поддържане чистотата на морските води“ АД и член на УС на БМК, Юри Станков – управител на „КМ и Д“ ООД и секретар на БМК, Пламен Димитров – председател на СД на „Булярд корабостроителна индустрия“ ЕАД и член на УС на БМК, Ивайло Гавраилов – изпълнителен директор на „Пристанище Варна“ ЕАД и член на УС на БМК и Калоян Калоянов – главен директор на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, зам.-министърът на транспорта по въпросите на водния транспорт Анна Натова, генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ Петър Сеферов и изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“ к.д.п. Венцислав Иванов.

Последни новини

Последни новини

ДППИ може да получи средства по ОПТИ за увеличаване капацитета на черноморските пристанища

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" може да получи над 24 млн. лева по проекти по Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.,