Правителството разреши изграждането на нов експлоатационен сондаж в находище „Галата“

Правителството разреши на „Петрокелтик България“ ЕООД и на „Петрокелтик“ ООД ­Люксембург – титуляр на концесия за добив на газ от находище „Галата“ в континенталния шелф на Черно море, да използват корабите „GSP SA TURN“ и „GSP LICORN“, за извършване на превози и дейности, свързани с хидротехнически и подводнотехнически работи за изграждане на нов експлоатационен сондаж в границите на концесионната площ на находището.

Разрешението е за срок от 6 месеца от датата на постановяване на решението.

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за