Морско училище придобива катер с двигатели от яхтата на Тодор Живков

Катер НОМАД / Снимка: Maritime.bg, архив, 2013 г.

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ ще придобие катер, оборудван с двигателите на яхтата БАЛКАН на Тодор Живков, научи Maritime.bg.

Припомняме, че учебното заведение обяви обществена поръчка за придобиване на катер, която пропадна поради неявяване на участници. При повторното провеждане на процедурата, която беше с увеличен до 205 хил. лева бюджет, се яви един кандидат.

От решение, публикувано в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, става ясно, че на първо място е класиран единственият участник.

На ВВМУ е предложен за 200 хил. лева без ДДС катер „НОМАД“, който бе представен преди 10 години за първи път от Maritime.bg като първи плавателен съд за организиране на водолазни круизи в България.

Видео от архива на Maritime.bg, 2013 г.:

През последното десетилетие „НОМАД“ бе активиран по различни проекти, включително при операции за спасяване на море.

Това е пореден плавателен съд, който Военноморското училище придобива след 40-годишния НИК 421, яхта и други по-малки плавателни съдове.

Според учебното заведение доставката на катер е за осигуряване на учебната и научно-изследователска дейност по проект „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания и участие в европейската инфраструктура Евро-Арго – МАСРИ“, както и осигуряване на учебна практика и маневриране по регулираните специалности „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“, ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, съгласно изискванията на ММО Моделни курсове – 7.01, 7.02, 7.03, 7.04 и 7.08., наблюдение на морските пространства, анализ и оценка съгласно проектна научно – изследователска документация, контрол по опазване на околната и водна среда, флората и фауната, защитените видове и местности и оказване на помощ при спасяване на хора и имущество при бедствия.

Вижте още за „НОМАД“

Последни новини

Последни новини

Министерството на транспорта назначава независим член в съвета на директорите на БМКЦ

Министерството на транспорта и съобщенията е обявило конкурс за за избор на един независим член в Съвета на директорите на Български морски квалификационен център, видя

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за