Варна върху карта на Диого Хомем от 1558 година

Отсечка от картата на Диого Хомем от 1558 г. със западния бряг на Черно море и Варна (verna). Национална библиотека на Франция, Париж.

Диого Хомем (Diogo Homem, 1521-1576)* е португалски картограф – син на Лопо Хомем (Lopo Homem, fl. 1517-1532), официалният географ на краля на Португалия Жоао III (João III, 1502-1557). През 1544 г., за извършено убийство, е заточен от португалският крал в Англия, а след това и във Венеция.

Картата е част от атлас (Atlas nautique portugais) от 1558 г. с 6 карти върху пергамент, фино обработена овча кожа. Атласът се съхранява в колекциите на Националната библиотека на Франция в Париж.

Картата е украсена с 3 рози на ветровете с 8 лъча (румби). Четирите основни посоки са означени с латински надписи: изток, запад, север, юг – ORIENS, OCCIDENS, SEPTENTRIO, MEREDIES. Мрежата от курсови линии (локсодроми) е нанесена с червено, черно и зелено мастило. Опасните за корабоплаването плитчини и подводни рифове при нос Шабла (losilosicho) и между Черни нос (mauro) и Емона (cdelemano) са нанесени с 2 точки и знак „+“. Принадлежността на териториите е означена с цветни надписи. Територията на България е означена с надпис tratia. Над Константинопол е представено знамето на династията Палеолози – управлявала Византия от 1261 до 1453 г. Черно море е представено с надпис M. DE PONTO. 

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (verna). С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени zanavarda (нос Мидия), chaliacra (нос Калиакра), verna (Варна), sixopoly (Созопол).

Топоними по западния бряг на Черно море: proslanica (остров Китук),groxia (лиман Синое), zanavarda (нос Мидия), costanca (Костанца), losilosicho (нос Шабла), chaliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), chastrice (крепост и пристан при резиденция „Евксиноград“), verna (Варна), galato (Галата), mauro (Черни нос), cdelemano (Емона), mesembre (Несебър), lasilo (Поморие), sixopoly (Созопол).

Diogo Homem, Atlas nautique portugais, 1558. Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-5086 (1-8 RES).

* Диого Хомем е автор на едни от най-красивите карти на Черно море: https://www.maritime.bg/86068/ (Варна върху карта на Диого Хомем от 1559 година);

https://www.maritime.bg/88553/ (Варна върху карта на Диого Хомем от 1561 и 1572 година);

https://www.maritime.bg/90006/ (Варна върху карта на Диого Хомем от 1574 година);

https://morskivestnik.com/compass/news/2022/062022/062022_48.html (Остров Света Анастасия върху картата „Черно море“ на Диого Хомем от 1572 година).

Последни новини

Последни новини

Отбелязваме Световния ден на морето: Корабоплаването трябва да приеме декарбонизацията, дигитализацията и иновативните технологии

Световната морска общност отбелязва на 28 септември Световния ден на морето. През тази година се навършват 50 години от приемането на Международна конвенция за

Правителството пренасочи средства за компенсации на рибарите за войната в Украйна

Правителството одобри изменение на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. С изменението се предвижда пренасочване на средства към компенсаторните мерки за