Състояние на пристанищата

http://91.238.255.81/WX_update/map7.php

[ embed width=“980″ height=“600″] [/embed]

Вижте хидрометеорологичната обстановка в момента | Вижте корабния трафик в реално време в момента