Обявена е обществена поръчка за ремонт на тръбопровода във Варненското езеро

Два дни преди втория тур на местните избори, Община Варна е обявила обществена поръчка за ремонт на напорен тръбопровод Ф500 за отпадъчни води във Варненското езеро.

Планираните дейности включват – изкопи във фарватера на Канал 1 от моделирана проектна кота – 14.75м до кота дъно изкоп в съответствие с установената геология и извън фарватера на Канал 1 с осигуряване на минимално покритие от 3,00 м над тръбата, монтаж на тръбопровод с утежнители и обратно засипване на изкопи.

Планираната обща стойност на поръчката е в размер до 19 456 666,67 лв. без ДДС, с включени 5% непредвидени разходи. Финансирането за изпълнение на поръчката е очаквано през целеви средства от Централния бюджет или от Министерство на регионалното развитие и благоустройство или от Министерство на транспорта и съобщенията или от Министерство на околната среда и водите или други, става ясно от документацията.

Към датата на обявяване на поръчката възложителя не е осигурил финансиране, пише още в обявлението.

Коментари (0)
Коментирай