Няма установено замърсяване на морските води след наводненията в Русия

Няма установено замърсяване на морските води след наводненията в Русия от 7 юли тази година. Това сочат резултатите от 7-дневно изследване в периода 20-26 юли т.г. на качеството на крайбрежните води в най-северната точка на нашето Черноморие – срещу с.Крапец, община Шабла.  Това съобщиха от пресслужбата на Басейновата дирекция за Черноморски район.

На 10 и 11 юли 2012 г. е възложено пробонабиране с цел установяване на фоновите стойности на морските води. Получените резултати са съпоставени с тези от наблюденията, извършени в периода 20-26 юли, като анализът на пробите не доказа замърсяване на водата.

Крайбрежните морски води са изследвани по 31 показатели, определящи замърсяване с торове, пестициди и химически препарати от битов характер: азот и фосфор, органохлорни пестициди, нефтопродукти, летливи органични съединения, тежки метали и шест елемента определящи фоновите стойности на радиоактивност за морската вода.

Maritime.bg – България

Коментари (0)
Коментирай