Морското ще получи над 400 000 лева за енергийна ефективност

 Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ ще получи над 400 000 лева за повишаване на енергийната ефективност.

Финансирането е по одобрен проект от Международния фонд „Козлодуй“. Средствата ще бъдат използвани за повишаване енергийната ефективност на учебната сграда на Инженерен факултет.

Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ кап. I ранг проф. двн Боян Медникаров
е бил уведомен с писмо от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев, че проектът на училището по мярка 4 – „Високоприоритетна проектна линия за енергийна ефективност за сгради държавна собственост“ е одобрен.

Maritime.bg – България

Коментари (0)
Коментирай