Вижте заповедта от Народна република България, с която на ДППИ е вменено да плаща за утаител, ползван от частни заводи

Аз изпълнявам, като директор на ДППИ, решенията на Министерски съвет. Това обяви през миналата седмица във Варна Дирк Пергот, генерален директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, по повод въпрос на Maritime.bg защо държавата продължава да плаща за поддръжката на утаителя на р. Провадийска, използван от частни заводи в Девня.

Пергот посочи решение на Министерски съвет от 1987 г.

Оказа се, че документът, с който е вменено на държавата да плаща, е от 1981 г., от времето на Народна република България.

Тогава цялата инфраструктура, която сега следва да се поддържа с пари на ДППИ, е била държавна.

Районът на вливането на река Провадийска в Белославското езеро е преустроен в периода на изграждане на Пристанище Варна – запад и строежа на новите химически заводи в Девненския промишлен комплекс. За достъп към акваторията на пристанището е драгиран Канал № 2, а в близост до устието е драгиран подход и утаител.

Река Девненска се влива в река Провадийска, преди утаителя.

Сгурошламоотвал „Падина“. Снимка: Ал. Тодоров / архив 2020 г, Maritime.bg

На близко разстояние нагоре по течението в река Провадийска се влива канал „Падина”, посредством който се транспортират водите от шламоотвал „Падина”, в който се подават отпадните води на частни заводи.

Заедно с водния отток на реките се транспортира и наносен материал.

По-късно девненските заводи са били приватизирани и стават частна собственост.

Въпреки това ДП „Пристанищна инфраструктура“ поема 40% от разходите за удълбочаване на утаителя.

По време на посещението си в петък във Варна, транспортният министър Георги Гвоздейков не коментира дали ще предложи на Министерския съвет да бъде преразгледано решението, така че за поддържането на утаителя да плащат само девненските заводи, промишлените и други предприятия, разположени по течението в районите на гр. Нови пазар и гр. Провадия.

Вижте документа:

1701077862050_Заповед_376_от_29

Коментари (0)
Коментирай