Каварна върху карта на Ригобер Бон от 1780 година

Отсечка от картата на Ригобер Бон „Турция в Европа“ от 1780 г. със западния бряг на Черно море и Каварна (Cavarna).

Ригобер Бон (Rigobert Bonne,1727-1794) е френски картограф и хрдрограф. През 1773 г. наследява Жак Никола Белин (Jacques Nicolas Bellin, 1703-1772) като кралски хидрограф в Depot de la Marine. 

Картата на Ригобер Бон „Турция в Европа“ е издадена в Париж през 1780 г. Тя има размери 15,5 х 9,25 инча (1 инч е равен на 2,54 см). Тук представената карта (не украсена) е от колекцията на Бари Лорънс Рудерман, Ла Йола, Калифорния, САЩ (Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States). 

Територията на България е означена с надпис Bulgarie и Roumiili. Във вътрешноста на страната са нанесени Nicopoli (Никопол), Sophia (София), Ternova (Търново), Philippopoli (Пловдив).  

Върху картата на Ригобер Бон е нанесена и Каварна (Cavarna). 

За Каварна австрийския дипломат и разузнавач Венцел Едлер фон Броняр (Wenzel Edler von Brognard), преминал през август 1786 г. с гемия от Константинопол (Истанбул) до Дунавските устия, пише в своя дневник: 

От Каварна, който е на 6 мили по-нататък, се изнася, както и от Балчик, много жито за Цариград, където идва от долнодунавските области и срещу което се взема най-вече сол за Силистра, Хърсово и др. Корабите се спират малко източно от града пред една скална бяла стена Джерагман-тепеси, 10-15 м. висока над морето. Малките лодки не са сигурни тук и затова се спират 3 мили по-горе при Суджак-Алти, дето има навътре зад възвишението едноименно село, което е сигурно тождествено с днешното с. Гяур Суютчук“. (Петър Ников. Едно неизвестно описание на българския Черноморски бряг от XVIII век. // Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Т. 28, София, Печатница „Графика“, 1931, с. 18). 

Топоними по западния бряг на Черно море: Carakerman (Карахарман / Vadu), Tomis war (Кюстенджа), Mangalia (Мангалия), Kalograh Burun (нос Калиакра), Cavarna (Каварна), Varna (Варна), Misevré (Несебър), Burgas (Бургас), Sizeboli (Созопол), Byxia (?), Midié (Мидия).

Turquie D’Europe. Par M. Bonne, Ingenieur-Hydrographe de la Marine, Paris, 1780.

Коментари (0)
Коментирай