Морското образование в световен мащаб осъществява процес на адаптация към променящата се среда, казва началникът на ВВМУ

Снимка: Арек Бюркон

Висока оценка получи Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ на поредната Генерална асамблея на Международната асоциация на морските университети, която се проведе в Хелзинки, Финландия. Форумът беше съпътстван от международна научна конференция за преподаватели, на която Морско училище беше обявено за глобален първенец по брой на научните доклади, заявени и приети за участие в нея, заяви пред Maritime.bg началникът на ВВМУ, флотилен адмирал, проф., д-р Боян Медникаров.

По неговите думи, самият факт, че организационният комитет на форума е направил селекцията на докладите чрез тъй нар. сляпо (напълно обективно) рецензиране, при което не са ясни имената на авторите и с тази процедура е одобрил осем научни доклада на преподаватели от училището, това дава висока международна оценка или по-скоро гаранция за качеството на научната продукция във ВВМУ. И това не било случайно, защото ключово направление на тяхната работа като академично ръководство било да стимулират тези международни публикации. След приключване на Асамблеята ги събирали в сборници и така влизали в световните бази данни, което издигало престижа на Морско училище, включително и на неговата научноизследователска дейност.

В подкрепа на оценката за успешното представяне на училището, проф. Медникаров отбеляза, че на форума един от водещите техни преподаватели по психология и педагогика, проф. Валери Стоянов бил поканен да работи в екип, свързан с очаквания краен продукт на обучителния процес и да може да се опише какво означава качествено морско образование. Това щяло да бъде много полезно за самата система на образование във ВВМУ. След завръщане от Асамблеята на поредния академичен съвет, той направи конкретно предложение за прилагането на този подход и в тяхната дейност.

-Традиционно е участието ни в Генералната асамблея на Международната асоциация на морските университети (МАМУ), където повече от едно десетилетие играем активна роля, каза проф. Медникаров.

– Само да припомня, че в продължение на шест години – три мандата, бяхме членове на Изпълнителния борд на организацията. През 2017 г. организирахме поредната генералната асамблея във Варна, която бе приета от участниците в нея за една от най-успешно проведенитея.

Участието ни в този форум на МАМУ е изключително важно, защото на него се решават основните въпроси, свързани с нейното развитие, докладват се резултатите по проектите, финансирани от организацията, продължи проф. Медникаров.

– Асамблеята приключва с две ключови мероприятия. Едното е президентският форум, в който по право участват само ректорите на морските университети и на него се формира политиката на организацията. А в заключително заседание се гласуват решенията за бъдещото й развитие. 

Като извод най-общо казано морското образование в световен мащаб осъществява процес на адаптация към променящата се среда, условия и най-вече на дигитализацията на морската професия, навлизането на нови автономни кораби и полуавтономни системи. И второто важно направление, това е ролята на човека, на неговите социални умения; да могат да се оценява правилно ситуацията и да се вземат адекватни решения. Да се изявяват лидерски качества. Всъщност,  на този аспект екипът на Морско училище традиционно отделя сериозно внимание, както в подготовката, така и във възпитанието на нашите обучаеми. 

Всъщност най-съществената полза от участието на ВВМУ в тези форуми е възможността да видим новите тенденции в морското образование и ако можем да сме и фактор, който да моделира, да задава новите  направления. И мисля, че всичко това се реализира, добави проф. Медникаров.

Що се отнася до последните тенденции, свързани с дигитализацията на индустрията, в морското образование все повече се говори за мехатроника, за роботизирани системи, за прилагане на изкуствен интелект в конкретни сфери на морската индустрия.

Що се отнася до въпроса, как смятат да отговорят на новите изисквания, които водят до появата на непознати до вчера професии в морската индустрия, началникът на ВВМУ отговори:

-Създаваме нови специалности, които са на границата между морската и IT- индустрия, дигиталната индустрия, нови специалности, свързани с изкуствения интелект, нова специалност, свързана със софтуерното инженерство. И още една, посветена на дигитализацията и трансформацията на обществото. Учебните планове вече са приети и по тях ще започна обучението още през следващата година.

Тръгваме по едно напълно ново направление да се занимаваме с аерокосмически технологии, допълни проф. Медникаров.

– На пръв поглед не сме аерокосмическо училище, но наши водещи партньори са изключително впечатлени от научните ни достижения в областта на космическите технологии, безпилотните технологии и т.н. И те сами ни канят да влезем в партньорство с тях. Буквално тези дни беше заложена работата по създаване на нова лаборатория по аерокосмически изследвания в училището. Вече е монтирана нова антена за проследяване на космически спътници. В тази връзка само да отбележа, че само преди седмица системите на Мъск изстреля нови пет спътника на една от водещите български аерокосмически компании, Ендуро Сат. Те вече са в орбита и събират данни. Така че и това е ново направление в дейността на Морско училище.

Коментари (0)
Коментирай