Нанесени са щети по плаващи съоръжения на рибарско пристанище „Св. Никола“ в Черноморец

Нанесени са щети и поражения по плаващи съоръжения на рибарското пристанище в Черноморец от последната силна морска буря на 18 и 19 ноември т.г., съобщиха от Община Созопол. 

Кметът Тихомир Янакиев и сформирана от него комисия извършиха оглед на района. Нанесени са щети по съоръжения за вълнова защита, електрически табла, в морето са паднали голяма част от съоръженията, повредени са преходни мостове и закрепващите връзки между понтоните, скъсани са захранващите кабели, а челата на понтоните са обрушени и с множество пукнатини.

Проблеми има и по електрическата инсталацията на пристанището, добавиха от Общината, предаде БТА.

Директорът на Общинското предприятие „Рибарски пристанища“ Георги Пеев вече е уведомил Изпълнителната агенция „Морска администрация“ и застрахователите за констатираните щети, а след изготвяне на подробна количествено-стойностна сметка, включваща и предложение за подобряване състоянието на хидротехническите съоръжения, ще бъде изпратено и искане за финансова помощ до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.

Рибарското пристанище „Свети Никола“ в Черноморец бе изградено по проект, финансиран по Оперативната програма „Развитие на сектор рибарство“.

Вижте още тук:

Коментари (0)
Коментирай