Батова върху карта на Йохан Валх от 1797 година

Отсечка от картата на Йохан Валх (Johann Walch) от 1797 г. с част от западния бряг на Черно море и Батова (Batuvah). Princeton University Library, New Jersey, United States.   

Картата на Йохан Валх (Johann Walch)*, с размери 50 х 59 см и мащаб (приблизително) 1:2 900 000, е издадена в Аугсбург през 1797 г. Тук представеното копие на картата се съхранява в библиотеката на университета в Принстън, Ню Джърси, САЩ (Princeton University Library, New Jersey, United States).

Заглавието на картата (Imperii Osmanici sive Turcici Europaei tabula ad normam Recentissimarum Observationum concinnata Sumptibus Joannis Walchii Augustae Vind, 1820) е в долния десен ъгъл. Там е и скалата за разстоянията. Крайбрежната линия на Черно море (Pontus Euxinus / Hodie Mare Nigrum / Das Schwarze Meer) е ръчно оцветена със синьо и жълто мастило. Върху територията на България са нанесени надписите Bulgaria, Rumili, Dobrudsche.

На картата на Йохан Валх е нанесено и селището Батова (Batuvah). 

За Батова австрийския дипломат и разузнавач Венцел Едлер фон Броняр (Wenzel Edler von Brognard), преминал през август 1786 г. с гемия от Константинопол (Истанбул) до Дунавските устия, пише в своя дневник: 

„Четири мили след тоя нос се намира пристанището за каици Патуа с едноименно малко циганско село зад него (днес Батова)“. (Петър Ников. Едно неизвестно описание на българския Черноморски бряг от XVIII век. // Годишник на Софийския университет. Историко-филологически факултет. Т. 28, София, Печатница „Графика“, 1931, с. 18).

Топоними по западния бряг на Черно море: Chioustange (Кюстенджа), Tomiswar (?), Sud Keuli (?), Mankala (Мангалия), Iengi Pangola (в близост до сегашния град Мангалия или 2 Май, или още по на юг на българското крайбрежие), Galegri (нос Шабла), Cap Kelograh (нос Калиакра), Kawarna (Каварна), Balteluk (Балчик), Batuvah (Батова), Soghanlik (Соганлък), Warna (Варна), Galzha (Галата), Emineh (Емине), Cap Emineh (нос Емине), Akelo (Анхиало / Поморие), Miseviria (Несебър), Akkiaba (?), Burgas (Бургас), Zingane Iskelesi (Ченгене искелеси), Sissopoli (Созопол), Vardaurah (нос Урдовиза), Athopoli (Ахтопол), Ruse (Резово), Stagnaro (Инеада).

Johann Walch “Imperii Osmanici sive Turcici Europaei tabula ad normam Recentissimarum Observationum concinnata Sumptibus Joannis Walchii Augustae Vind, 1797”. Princeton University Library, New Jersey, United States.  

* Йохан Валх (Johann Walch, 1757–1816) е немски художник, гравьор, картограф и издател, работил в Аугсбург. 

Коментари (0)
Коментирай