Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“ отбелязва 75 години от създаването си

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ ще отбележи своята 75-а годишнина.

В своята 75-годишна история училището се е утвърдило като лидер в обучението на кадри за морската индустрия.

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е приемник на две училища – СПТУ по корабостроене, създадено през 1948 година и Техникума по корабостроене и корабоплаване. През 1999 година двете училища се обединяват в Професионална гимназия по корабостроене и корабоплаване и през 2003 година училището е преименувано на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“.

В първите години от създаването си училището подготвя квалифицирани работници по основните професии в корабостроенето и кораборемонта. По-късно започва обучението по професиите, свързани с корабоплаване и пристанищна дейност. И до днес в училището се извършва обучение по сходни професии и специалности.

Устойчива е тенденцията за увеличаване на интереса към гимназията. Към днешна дата в гимназията се обучават 620 ученици в професии от три професионални направления.

От 2004 година в училището е въведена система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

От учебната 2021/2022 година Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е включена в списъка на иновативните училища. От 2018 година гимназията работи по проекти на програма Еразъм+ и от 2023 г. е с присъдена Еразъм акредитация, за периода 2023-2027 г.

През 2023 година Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец придоби статут на Център за високи постижения в професионалното образование и обучение. 

Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е обществена институция, в която учителят има ролята на водач, наставник, будител. И до днес голяма част от преподавателите в училището са негови възпитаници. Това е знак за емоционална, интелектуална, професионална приемственост, която създава и на ученици, и на учители усещането, че са част от една общност. Ето така  паметта за миналото става завет към бъдещето.

„Благодарение на всички учители и ученици от първите 75 години на морското образование в България се е формирал облика на училището. Нека продължават все така усърдно и последователно за просперитета на Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“, да съхраняваме авторитета на училището и утвърждаваме престижа му“, каза пред Maritime.bg инж. Виолета Шишкова, директор на гимназията.

На 03 декември в Държавна операция – Варна от 17:00 ч. ще се проведе тържествен спектакъл за годишнината на Варненска морска гимназия „Св. Н. Чудотворец“.

Коментари (0)
Коментирай