Варна върху карта на Антонио Мило от 1586 година

Отсечка от картата на Антонио Мило от 1586 г. със западния бряг на Черно море и Варна (uarna). Държавна библиотека, Берлин (Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. Hamilton 446).

Антонио Мило (Antonio Millo) е картограф от 16-и век, роден на остров Милос (Milos), капитан на кораб и навигатор. Работил във Венеция, активен между 1557 и 1590 г. 

Картата „Средиземно и Черно море“ е част от морски атлас (Nautical atlas of the world) с 14 карти от 1586 г.* Атласът, с размери 405 x 525 мм, се съхранява в Държавна(та) библиотека в Берлин (Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. Hamilton 446). 

Крайбрежието на Черно море е нанесено с черна и синя линия. Опасните за корабоплаването плитчини и подводни скали са нанесени с точки и гръгчета, удобните корабни стоянки – със знак „+“. 

Картата е украсена с 7 рози на ветровете с 8, 16 и 32 лъча (румба). Курсовите линии (локсодроми) са нанесени с червено, зелено и кафяво мастило. Скалата за разстоянията е нанесена в горния край на картата. Над Генуа и Венеция се веят знамена с червения кръст на Свети Георги и крилатия лъв на Свети Марко. На територията на България е представен хералдически щит с 3 черни полумесеца върху син фон и надпис с черно мастило – MOLDAVIA. Над castrici (Кастрици – крепост и пристан при резиденция „Евксиноград“) се вее жълто знаме с черен полумесец, знак за принадлежност на територията към Османската империя.

Върху картата с червено мастило, знак за важни селища и пристанища, е нанесена и Варна (uarna). 

С червено мастило по западния бряг на Черно море са нанесени zanauarda (нос Мидия), caliacra (нос Калиакра), uarna (Варна), mesenbar (Несебър), sisopoli (Созопол) и stamara (Инеада).

Топоними по западния бряг на Черно море: grocea (лиман Синое), zanauarda (нос Мидия), costanca (Кюстенджа), pangalia (Мангалия), losilucicho (нос Шабла), caliacra (нос Калиакра), gauarna (Каварна), carbona (Балчик), castrici (крепост и пристан при резиденция „Евксиноград“), uarna (Варна), mauro (Черни нос), la uiza (Обзор), mesenbar (Несебър), lasilo (Анхиало / Поморие), poro (Бургас), schafida (Скафида / Димчево), sisopoli (Созопол), uardinico (нос Урдовиза), catopoli (Ахтопол), stamara (Инеада).

Antonio Millo – Chart of the Mediterranean and Black Seas, 1586. Staatsbibliothek zu Berlin, Ms. Hamilton 446.   

* https://www.maritime.bg/88825/ (Варна върху карта на Антонио Мило от 1583 година).

Коментари (0)
Коментирай