Производството на рибни продукти в България възлиза на около 7 500 тона

През последните години производството на рибни продукти в България възлиза на около 7 500 тона (средно за 2020-2021 г.), като намалява с около 20 % в сравнение с предходния двугодишен период, а уловът е доминиран от европейска трицона, рапани и хамсия, както и за целия Черноморски басейн. Това става ясно от доклад на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море, изпратен до Maritime.bg.

По отношение на броя на риболовните съдове, България е втората по значимост страна в Черно море с 1 204 кораба, 93% от които са дребномащабни.

Пристанище Созопол е деветото по големина пристанище в Черно море по брой на плавателните съдове за риболов, като приема 149 от тях, което показва значението на дребномащабния риболов (ДМР).

Всъщност България е една от страните от GFCM, в които ДМР допринася най-много за общата заетост.

88% от заетите на борда в сектора на рибарството са в дребномащабния сектор, сочат резултатите в доклада.

България е изключително активен член, който провежда редовни дейности в полза на работата на GFCM в Черно море, по-специално във всички дейности на BlackSea4Fish и по-специално в дейностите по научно изследване в морето за рапани, коментират от GFCM.

България си взаимодейства редовно с GFCM по дейности, свързани с намаляване на въздействието на риболова върху уязвимите видове, допълват от организацията.

Производството на морски и соленоводни аквакултури в България, доминирано от отглеждането на средиземноморски миди в суспендирани култури, достигна 2 600 тона през 2021 г. със стойност 2,5 млн. долара.

Освен това, България е домакин на техническото звено на GFCM за Черно море и координира Работната група на GFCM за Черно море (WGBS).

Вижте още от изводите на доклада:

Коментари (0)
Коментирай