ДППИ осигурява близо 500 хил. лева за авторски надзор по два проекта за Росенец

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ обяви поръчка за пряко договаряне по процедура за авторски надзор за обект: Привеждане на ПТ „Росенец” към нормативните изисквания и добрите европейски практики – етап 2, видя Maritime.bg.

Целта на поръчката е да бъде избран изпълнител, който да осъществява авторски надзор чрез отделни физически лица – автори на инвестиционните проекти, при изпълнението на „Строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на Пристанищен терминал (ПТ) „Росенец“ към нормативните изисквания и добрите европейски практики – Етап 2 и Изграждане на инсталация за регенерация на парите (ВРУ) – Етап 4, съобразно изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове към него. 

Прогнозната стойност на обявената поръчка е 475 000 лева, без ДДС, става ясно от документацията.

Коментари (0)
Коментирай