IMO и ILO обявяват мерки срещу тормоза в морския сектор

Оставаме непоколебими в нашия ангажимент за създаване на безопасна и уважителна работна среда на борда [на корабите]. Това заяви генералният секретар на Международната морска организация (IMO) Арсенио Домингез при откриване на съвместна работна среща с Международната организация на труда (ILO). Целта е да бъдат разработени изисквания за обучение за борба с тормоза и малтретирането, включително сексуалния тормоз, в морската индустрия.

Признавайки, че това е не само морален императив, но и практическа необходимост за устойчивия растеж на индустрията, ние се ангажираме да предотвратяваме и да се борим с малтретирането и тормоза в морския сектор.

каза още Арсенио Домингес.

Съвместната работна група работи за идентифициране и справяне с предизвикателствата, пред които са изправени моряците в своята професия. От 27 до 29 февруари групата ще обмисли бъдещи стъпки, например законодателство, механизми и политики за докладване и справяне с малтретирането и тормоза, включително сексуално насилие и сексуален тормоз (SASH), в морския сектор.

Съвместната работна група ще разгледа проектоизменения в STCW, за предотвратяване и реагиране при подобни случаи, включително при SASH.

Констатациите и препоръките на работната група ще бъдат представени на Комитета по морска безопасност на IMO на следващото му заседание през май 2024 г. и на Управителния орган на ILO.

Преди дни Международната морска камара представи набор от „Принципи на индустрията за установяване на ефективни мерки за борба и премахване на тормоза и малтретирането в морския сектор„. Камарата (ICS) публикува мерките на фона на доклад на Международната организация на труда (ILO) за тормоза на работното място, според който всеки пети човек е преживял форма (физическа, психологическа или полова) на насилие на работното си място.

Maritime.bg припомня, че в края на миналата година стана ясно, че расте броят на моряците, които докладват за злоупотреби, тормоз и дискриминация.

Коментари (0)
Коментирай