140 години от рождението на контраадмирал Сава Стефанов

Днес отбелязваме 140 години от рождението на контраадмирал Сава Стефанов.

Контраадмирал Сава Стефанов е роден във Велико Търново. През септември 1900 г. постъпва във Военната гимназия към Военното училище. Произведен е в чин подпоручик на 2 август 1905 г., а на 29 юни е изпратен на служба във Флота. От а от 1 юли 1905 г. е амбаркуван на учебния крайцер „Надежда“.

В периода 1905 – 1907 г. мичман II ранг Сава Стефанов преминава успешно курс за флотски офицери. В началото на 1908 г. е командирован в Марсилия на 6-месечно далечно плаване.

Със завръщането си в България през август 1908 г. служи в Дунавската флотилия и в Машинното училище във Варна. Продължава да учи в артилерийските и минни класове в гр. Кронщад, където специализира и радиотелеграфия. На 1 ноември 1911 г. мичман І ранг Стефанов се завръща от обучението си в Русия и започва служба като вахтен офицер на учебния крайцер „Надежда“, впоследствие и като„завеждащ радиотелеграфната станция“.

Званието лейтенант (дн. капитан-лейтенант) Сава Стефанов получава на 15 октомври 1912 г. (скоро след започването на Балканската война). Под негово ръководство радиотелеграфистите от „Надежда“ извършват първото разузнаване в ефира, осъществено у нас, като така се полагат основите на флотското и на армейското ни радиоразузнаване. Радиотелеграфистите, ръководени от лейт. Стефанов, успешно заглушават предаването на радиограми от Истанбул за Одрин и обратно.

По време на Първата световна война на лейтенант Стефанов е поверено командването на торпедоносеца „Строги“. С него той участва в поставянето на минно заграждение пред Варненския залив и в стоварването на десанта на морските части при завземането на Каварна, Балчик и нос Калиакра на 5 септември 1916 г.

На 1 април 1917 г. Сава Стефанов е повишен в звание капитан-лейтенант (дн. капитан III ранг). На 20 февруари 1918 г. формира Минната дружина към Черноморската част, а на 24 септември 1919 г. е вече началник на Щаба на Флота. На 2 ноември е произведен в звание капитан ІІ ранг, а в началото на 1920 г. е назначен за командир на Подвижната отбрана, като съвместява и длъжността началник на Щаба.

Съдбата на бъдещия контраадмирал е тясно свързана с борбата за опазването и развитието на Флота и на неговите кадри в условията, регламентирани от Ньойския договор. Като началник на Морската търговска полицейска служба о. з. капитан ІІ ранг Стефанов е ангажиран със закупуването през октомври 1921 г. на шест стражеви кораба.

През 1925 г. оглавява Отделението за морска и речна полицейска служба и Морската учебна част. По този начин той поема управлението на нелегалните флотски структури. Със строго поверителна заповед на Министерството на войната от 4 май 1931 г. капитан І ранг Сава Стефанов е назначен за началник на Флота.

Официално ликвидиран след влизането в сила на Ньойския договор Флотът оцелява под формата на формирования, които са подложени на непрекъснат контрол от страна на Междусъюзническата контролна комисия. Въпреки това успява да изпълнява чисто бойни задачи – миночистенето край черноморските брегове, водолазната дейност по изваждането на потопените в морето: миноносец „Смели“, торпедните апарати на „Летящи“, материали от яхтата „Колхида“ и др.

През 1933 г. командващият на Флота възвръща военните звания и отличия, а Щабът е върнат от София във Варна.

Сава Стефанов е удостоен с български и чуждестранни ордени. На 8 май 1935 г. като офицер от запаса му е присвоено званието контраадмирал.

Умира на 15 май 1970 г.

Коментари (0)
Коментирай