АППД ремонтира построен във Варна маркиращ кораб

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ обяви обществена поръчка за ремонт на корпуса на построения във Варна маркиращ кораб ОСЪМ. Строителството на плавателния съд бе възложено на варненския кораборемонтен и корабостроителен завод МТГ – Делфин и започна през 2017 г. Проектът бе финансиран по „FAIRway Danube“. ОСЪМ влезе в състава на АППД година по-късно. Плавателният съд е с дължина 34 m, широчина 9,5 m, газене 1,4 m и достига скорост до 18 km/h.

ОСЪМ служи за извършване на измервания и наблюдения на речното дъно и маркиране на корабоплавателния път в поддържания от АППД участък от река Дунав, от ркм. 374,100 до ркм. 610,000. Местодомуването на м/к „Осъм“ е в акваторията на котвена стоянка на АППД при ркм 493,600, Русе.

За ремонтните дейности АППД осигурява до 140 хил. лева. Избраният изпълнител следва да осигури за своя сметка капитан и механик, както и да осигури придвижването на плавателния съд до мястото за ремонт и обратно.

АППД е единствената специализирана администрация, изпълняваща функции в съответствие с вътрешното и международното право за осъществяване международните задължения на Република България по обслужването, проучването и поддържането на условията за корабоплаване по река Дунав.

Коментари (0)
Коментирай