Варна е домакин на среща за устойчиво развитие на синята икономика

Трета национална среща „Идентифициране на бъдещи визии за устойчиви сектори в Черно море“ (“Живи лаборатории”) ще се проведе във Варна на 25-и април. Събитието се организира от Института по океанология и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН по проект BRIDGE-BS.

Основната цел на срещата е да се установи как да се постигне устойчиво развитие на синята икономика в българската акватория на Черно море, като същевременно се развиват местата за отдих и морския транспорт, използват се рибни и аквакултурни ресурси, опазва се чистотата на плажовете, водата и биоразнообразието, без негативно влияние върху други екосистемни услуги и сектори.

Разработва се и рамка за управление, основана на екосистемен подход, която да позволи успешното въвеждане на политиките и да насърчи участието на гражданите чрез създаването на мрежа от взаимодействащи си “Живи лаборатории” (Living labs).

„Живата лаборатория“ е място, където граждани, предприятия, научноизследователски организации и административни органи могат да обменят идеи, обсъждат решения и създават технологии за решаване на локални предизвикателства.

обясняват организаторите.

Участието в срещата е безплатно, но изисква предварителна онлайн регистрация до 16-и април.

Коментари (0)
Коментирай