Измерват подводния шум на танкер край Варна

Корабоплаването има основен принос за антропогенния шум в океаните. Нивата на подводен шум (URN) са се увеличили по-бързо от размера на световния търговски флот, като се очаква тази тенденция да продължи. Въпреки потенциално вредните въздействия на подводния шум върху морската фауна и значителния обем генерирани знания от изследователски проекти, темата има по-нисък приоритет в сравнение с други проблеми на устойчивостта на корабоплаването, като емисиите на парникови газове.

Най-големият в света оператор на танкери-химикаловози „Stolt Tankers“ провежда източно от Варна измерване на подводния шум на танкера STOLT TUCAN (IMO: 9811127), приет в състава през 2019 година. Компанията, част от корпорация „Stolt – Nielsen“, продължава да възприема проактивен подход в подкрепа на целта на ООН за устойчиво развитие, като изследва въздействието, което корабите могат да имат под повърхността на нашите морета и океани.

Скоро се очакват нови разпоредби за нивата на подводен излъчван шум (URN) от търговското корабоплаване, но като цяло няма глобални насоки за справяне с този проблем. „Stolt Tankers“ извършва цялостен преглед на източниците на URN, настоящите и потенциалните бъдещи разпоредби, методите за измерване и техниките за смекчаване.

Доказано е, че URN в диапазона 1-10kHz вреди на морския живот като риби, делфини и китове. Това е точният диапазон, излъчван от повечето търговски кораби. Освен това шумът се разпространява четири до пет пъти по-бързо под водата и на много по-дълги разстояния, което означава, че големи площи от местообитания на морска фауна могат да бъдат засегнати от един-единствен плавателен съд.

НАВИМ 143/24. Източно от н. Галата, измерване подводния шум на м/т „STOLT TUCAN от 0700 UTC до 1400 UTC на 19 и 20.04.2024 в район с център: 43 12 N 028 28 E и PR= 3 мили. Мореплавателите да осигуряват безопасна дистанция 3 мили от кораба.

Очаква се след края на измерването компанията да разпространи повече подробности и информация.

Коментари (0)
Коментирай