Институтът по океанология отчита три проекта за Деня на Земята

Институтът по океанология – БАН организира информационна среща посветена на Деня на Земята (22 април), който през настоящата година е под мотото „Планетата срещу пластмасите“.

В петък, 26 април от 10:00 ч., ще бъдат представени резултатите по три проекта, свързани с отрицателното въздействие на пластмасите върху морската биота, като предизвикващо значими промени във функционирането на морските организми и екосистеми, предоставяните екосистемни услуги и до каква степен нашите плажово-дюнни системи са замърсени с пластмаси.

ИО – БАН ще представи резултати по проектите „Биоакумулация на микропластмаси в ключови видове от трофичните мрежи в Черноморската екосистема и потенциалните им негативни ефекти“, „Екосистемен подход за оценка на биоразнообразието и състоянието на популации на ключови видове риби от българското крайбрежие на Черно море“ и „Повишаване на обществената осведоменост, картиране и намаляване на антропогенните отпадъци за опазване на българските черноморски плажове и дюни (CleanBeach-BG)“.

Коментари (0)
Коментирай