В Поморие приключи проект за подобряване чистотата на морската среда

Проведе се заключителна пресконференция по проект „Намаляване на морските отпадъци от земни източници в целева акватория на територията на община Поморие ведно с образовано и информирано общество спрямо замърсяването на морските води“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“, чрез ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Проектът се изпълни в партньорство с Местна инициативна рибарска група /МИРГ / – Поморие и с организация от държавите донори – International Development Norway AS, която притежава експертен опит в изпълнението на проекти в областта на кръговата икономика, опазването на околната среда, технологиите и устойчивото развитие.

„Чистата околната среда и опазването на морето чисто е много важно за нас не само като икономическо развитие на района ни, но и за човешкото здраве и качеството на живот. Благодаря на екипа и колегите, които участваха в изпълнението на този проект, който се реализира в партньорство с норвежка организация и в продължение на усилията и политиката на Община Поморие за опазване на околната среда и в частност на нашето крайбрежие.“, каза кметът Иван Алексиев по време на пресконференцията.

Георги Петков, представител на МИРГ – Поморие уточни, че чрез партньорството си местната рибарска група е получила една изключително висока добавена стойност към изпълнението на стратегията на групата, в посока опазване на околната среда на рибарската територия. „Резултатът от изпълнението на проекта ще допълни и стартира дейности по развиване и внедряване на принципите на „синия“ растеж, които ще бъдат много актуални в следващия програмен период, включително и заложени в новата стратегия на Местната инициативна рибарска група“, допълни още той.

Основната дейност по проекта бе закупуването на 2 броя високотехнологични морски дрона за събиране на плаващи на повърхността на водата отпадъци, като полиетиленови торби, битови пластмаси, изоставени хрилни мрежи и др. Дроновете могат да откриват химикали във водата и да събират данни за морската среда. По този начин бе осъществено почистване, мониторинг и управление на водите на целевата акватория по проекта, а именно – крайбрежието на Черно море на територията на община Поморие, река Ахелой и Поморийското солено езеро.

На база на събраната информация са изготвени базов, междинен и окончателен сравнителен анализ на състоянието на водите, както и система за опазването им от земните източници на замърсяване и човешката дейност.

Събраните данни бяха използвани в информационна и в образователна кампания, проведени сред преподаватели по предмети, включващи материал в областта на морската околна среда, както и сред ученици 7-12 клас от СУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие и  ПГТ „Алеко Константинов“ – гр. Поморие, относно източниците на замърсяване на морските води и повторното използване на събрани отпадъци.

В рамките на  проекта бяха изработени 3 късометражни филма и 3 рекламни клипа за повишаване на осведомеността на широката общественост във връзка с реализираните инициативи за намаляване на замърсяването на морската среда.

Коментари (0)
Коментирай