Ден на морските професии ще се проведе във Варненска морска гимназия

Във Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ стартира традиционната STEM седмица. Събитието се провежда до 26-и април, когато учебното заведение ще проведе „Ден на отворените врати“.

Ще бъдат представени морските специалности и възможностите за реализация в морската индустрия на учениците.

Maritime.bg припомня, че от учебната 2021/2022 г. Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“ е включена в мрежата на иновативните училища. Внедряването на иновативните модели на преподаване и учене в нестандартна образователна среда в учебния процес на учениците от VIII и IX клас, е предпоставка за въвеждане на практически, изследователски, творчески и игрови методи за стимулиране на активното учене. Създаденият екип от висококвалифицирани и мотивирани учители за прилагане на иновациите е от ключово значение за разчупване на традиционния модел на преподаване. Въведен е нов учебен предмет “Основи на роботиката, 3D печат и мобилни технологии ” за учениците от VIII, IX и X клас. Включени са ученици от две паралелки специалност „Компютърна техника и технологии“. Образователният модел е фокусиран върху усъвършенстване начина на организиране на обучението и образователната среда в училището чрез въвеждането на STEM-базирано обучение по роботика, 3D печат и мобилни технологии.

Обучението чрез използване на образователна роботика и приложения с добавена реалност ще развие аналитичните умения на учениците и ще провокира интереса им към програмирането. Въвеждане на STEM-базирано обучение (геймификация) в обучението – учене чрез игри, осигурява ангажираност на учениците, оптимален обем на учебно съдържание и учене чрез стимули. Чрез интегриране на дейностите по STEM в обучението на учениците се предоставя възможност за развитие на умения, необходими за адаптация в динамично развиваща се прагматична и технологична среда. Уменията, разработени чрез STEM им осигурява стабилна основа за успех, както в училище, така и при професионалната им реализация. Учениците развиват ключови умения като: творческо мислене; критичен анализ; работа в екип; инициатива; общуване.

Коментари (0)
Коментирай