Остров Света Анастасия върху карта на Пиер Лапи от 1822 година

Пиер Лапи (Pierre M. Lapie, 1779-1850) е френски картограф и гравьор, първи географ на френския крал, полковник от френската армия, от 1814 г. началник на топографската секция на военното министерство в Париж.

Картата на Пиер Лапи “Carte Generale de la Turquie D’Europe” (Генерална карта на Европейска Турция) е съставена по материали, събрани от генерал-лейтенант граф Гилемино (Lieutenant General Count Guilleminot) и маршал на лагера барон дьо Тромелин (Marshal of the Camp Baron de Tromelin). Тя е издадена от Шарл Пике (Charles Picquet) в Париж през 1822 г.* Картата е отпечатана на 15 листа, с размери 48 х 36 см, в мащаб M: 1 : 800 000. 

Картата е изключително рядка. Тук представеното копие е от колекцията на Бари Лоурънс Рудерман (Barry Lawrence Ruderman, Antique Maps Inc., La Jolla, California, United States).

На картата е нанесен и островът на свещениците / Света Анастасия (I. des Pretres)**. 

В бележките си: „Reconnoissance nautique et militaire du Golfe de Bourgas, au nord – est de Constantinople” (Морско и военно разузнаване на Бургаския залив, североизточно от Константинопол), публикувани от кавалерийския капитан (в оставка) Леклерк (Leclerc) през 1808 г., капитан Лафит-Клаве (André-Joseph Lafitte-Clavé) пише за остров Анастасия (Света Анастасия): 

„На 600 тоаза североизточно от носа и залива на Ченгене скеля е малкия остров Анастасия, между който и носа дълбочината е от 6 до 8 браса вода върху скали. Този остров, наричан от турците „Островът на свещениците“ (île des Prêtres) може да бъде приближен на половин кабелт“.  

(Reconnoissance nautique et militaire du Golfe de Bourgas, au nord – est de Constantinople, Par MM. Lafitte Clavé et Duverne de Presle; communiquée par M. Leclerc. // Annales des voyages, de la géographie et de l’histoire. Publiées par M. Malte-Brun. Tome Sixiéme. A Paris, Chez F. Buisson, Libraire, 1809, p. 342).

Carte Generale de la Turquie D’Europe En XV Feuilles Dressee sur des materiaux rassembles par Mr le Lieutenant-General Comte Guilleminot, … et Mr. le Marechal de Camp Baron de Tromelin… ; par le Chevr Lapie, officier supérieur au Corps Royal des Ingenieurs Geographes, Paris, Chez Ch. Picquet …1822.

* Картата на Пиер Лапи от 1822 г. е послужила за основа на първата карта съставена от българин и на български език – картата на Александър Хаджи Русет, издадена в Страсбург през 1843 г. със заглавие: „Карта на сегашная Болгарiя, Θракiя, Македонiя и на прилежащите земли въ 4 листове. Сасъ иждивенiето на г-на Димитрия Хаджи Руссета. Издана въ пользата на новонаставленото въ Русчукъ славеноболгарско училище. Страсбургъ, 1843. Рисувалъ, писалъ и литографиралъ Александръ Х. Руссетъ“. (Географска библиотека № 4. Карта на сегашная Болгарiя, Θракiя, Македонiя и на прилежащите земли въ 4 листове. Рисувалъ, писалъ и литографиралъ Александръ Х. Руссетъ. Съ пояснителни бележки отъ проф. А. Иширков. Придворна печатница, София, 1924, с. 5-6). 

На картата на Александър Хаджи Русет остров „Света Анастасия“ не е нанесен.

** И остров „Свети Иван“ (I. S. Jean).

Коментари (0)
Коментирай