Шабла върху руско копие на турска карта от 18-и век

Картата (Cara Denisi ou La Mer Noire) се съхранява в Библиотека(та) на Руската академия на науките в Санкт Петербург (Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург). Картата, с размери 50 х 68 см, с надписи на френски език (Cara Denisi ou La Mer Noire, Bachre Asak ou La Mer dʼAsow). Тя е руско копие на незапазена турска карта от първата половина на 18-и век. Картата е копирана от геодезиста Борис Батурин. 

Крайбрежната линия е предадена със синьо, черно и кафяво мастило. Селищата са нанесени с черно мастило. Северът е означен с привързана лилия. Курсовите линии (локсодроми) са нанесени с черно мастило. Линейният мащаб е във френски левги – 50 левги в дюйм (2,54 см) (á Echelle des Lieux de France, et d’Angleterre).  

Върху картата е нанесена и Шабла (Sable). През 18-и век Шабла е незначително селище и с топонима “Sable” е отбелязан нос Шабла.

Топоними по западния бряг на Черно море: Cara Charaman (Карахарман / Vadu), Sarcén (?), Kiostenge (Кюстенджа), Tourla Bournou (Тузла), Manhaclia (Мангалия), Sable (нос Шабла), Selara Bournou (нос Калиакра), Kavarna (Каварна), Balczik (Балчик), Warna (Варна), Stalata (Галата), Czamozischia (река Камчия), Emne bournou (нос Емине), Echtoul (Анхиало), Bouhaz (Бургас), Raze czay (?), Czinhiane jskelissi (Ченгене искелеси), Jcze bournou (нос Зейтун), Aine actazy (Ахтопол), Medie (Мидия). 

Карта Черного моря, копировал Борис Батурин. Библиотека Российской академии наук, Санкт-Петербург. 

Коментари (0)
Коментирай