IMO ревизира насоките за управление на кибер рисковете в морската индустрия

Комитетът за морска безопасност ще разгледа становища от различни държави-членки и организации-наблюдатели относно преразглеждане на Насоките за управление на морския кибер риск (MSC-FAL.1/Circ.3/Rev.2), съобщиха пред Maritime.bg от Международната морска организация (IMO).

Използването на модерни комуникационни технологии и киберсвързани системи в морския сектор значително се увеличи. Такива системи поддържат по-ефективни операции на плавателни съдове и в пристанища, но могат да доведат до повишени заплахи и рискове, свързани с киберпространството,

казаха от специализираната агенция на ООН.

Насоките обхващат стандарти и най-добри практики за управление на кибер риска. Комитетът ще разгледа направените предложения за актуализиране на тези насоки и ще обсъди следващите стъпки за подобряване на морската киберсигурност.

MSC-FAL.1-Circ.3-Rev.2-Guidelines-On-Maritime-Cyber-Risk-Management-Secretariat
Коментари (0)
Коментирай