България подписа заключителен акт на конференция за Международната конвенция за безопасността на риболовните кораби

Предстои ни присъединяване към STCW-F


Изпълнителният директор на ИА „Морска администрация“ к.д.п. Сергей Църнаклийски, упълномощен с решение на МС, подписа заключителния акт на Дипломатическата конференция за приемане на Споразумение за прилагане на протокол от 1993г. във връзка с Международната конвенция за безопасността на риболовните кораби.

Конференцията се проведе преди дни в Кейптаун, ЮАР.

Приемането на споразумението ще осигури преодоляване на затрудненията, които идваха от разпоредбите на протокола от 1993г. Въвеждат се и нови по-високи стандарти за експлоатацията на риболовните кораби.

За осигуряване безопасната експлоатация на корабите е предвидено извършване на прегледи и проверки от администрацията на държавата на знамето. Ще бъдат преглеждани спасителните средства, радио инсталациите, структурата, машините и оборудването„, обясни пред Maritime.bg  к.д.п. Църнаклийски.

По думите му по отношение на измерването на корабите е предвидена възможността за използване на бруто тонажа, вместо тяхната дължина.

По силата на споразумението ще бъдат издавани Международно свидетелство за безопасност на риболовните кораби, към което се добавя и запис на оборудването и Международно свидетелство за освобождаване на риболовните кораби.

Разпоредбите от Протокола се допълват от въведените изисквания за противопожарните системи в жилищните и сервизни помещения и посочените методи за противопожарна защита. Освен това с оглед на осигуряването на безопасността на корабоплаването като цяло и в частност безопасността на риболовните кораби, са предвидени допълнителни разпоредби относно изискванията за спасителните и дежурните лодки и системите за радиокомуникации.

В края на миналия месец друга конвенция свързана с риболовните кораби влезе в сила. От 29 септември 2012 STCW – F определя сертифицирането и минималните изисквания за обучение на екипажите на морски плавателни съдове за риболов от 24 и повече метра.

К.д.п. Сергей Църнаклийски заяви пред Maritime.bg, че на България предстои присъединяване към Международната конвенция за вахтена служба и нормите за подготовка и освидетелстване на персонала на риболовни кораби (STCW-F 1995).

Maritime.bg – Морска политика

иамаМеждународната конвенция за безопасността на риболовните корабиморска администрациясергей църнаклийски