113 млн. евро отпусна ЕС за развитие на Пристанище Пирея

Европейската комисия отпусна 113,9 млн. евро за подпомагане на инфраструктурен проект на обща стойност 120 млн. евро за гръцкото пристанище Пирея. Проектът цели да се постигнат целите на общоевропейската транспортна политика и сближаване без да се нарушава конкуренцията на вътрешния пазар.

Maritime.bg припомня, че през септември м.г. инвестиционният проект бе представен от пристанищните власти в страната. Целта е да се разшири съществуващата инфраструктура за обслужване на пътнически кораби. Проектът е съфинансиран с 96,9 млн. евро от структурните фондове на съюза.

Допълнителните цели на проекта включват подпомагане на регионалното развитие чрез създаване на работни места и повишаване на икономическата активност, чрез привличане на повече пасажери. Въпреки това пристанищните власти в страната съобщиха, че приходите, които ще бъдат генерирани през следващите 20 години от използването на инфраструктурата няма да бъдат достатъчни за покриване на инвестиционните разходи.

Затова проектът няма да се извършва без публично финансиране. От Европейската комисия съобщиха, че по категоричен начин е сигурно, че портът в Пирея няма да засегне сериозно останалите конкуренти и няма да бъде нарушен балансът, тъй като пристанището има относително нисък пазарен дял в круиз трафика в Средиземно море.

Maritime.bg – Свят

гърцияПиреяпристанище
Коментари (0)
Коментирай