Тръгва стажантската програма на Пристанищна инфраструктура

За поредна година започна стажантската програма на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Maritime.bg припомня, че успешното начало на програмата бе положено през 2011 година.

ДППИ търси стажанти – студенти, учещи в областта на експлоатация на флота и пристанищата, строителство (хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство), информационни технологии, радиокомуникационна техника и технологии, екология и управление на околната среда, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти и управление на човешките ресурси.

На избраните кандидати се предоставя възможност за неплатен или платен стаж за придобиване на ценен практически опит и запознаване със специфичните процеси по управление и развитие на пристанищните дейности и инфраструктура, както и в други сфери от дейността на предприятието, съобщават от предприятието.

Кандидатите трябва да са завършили трети курс на своето обучение и да имат успех от последния семестър не по-нисък от 4,25, задължително да владеят английски език на много добро ниво, да имат комуникативни и организационни умения.

Maritime.bg – България / Морско образование

дппидържавно предприятие пристанищна инфраструктура