Задържаният в Гърция кораб Ина използван за контрабанда?

В писмо до прокуратурата, посолството на Гърция и държавния департамент на САЩ от Моряшки синдикат „България“ търсят съдействие за решаване на случая със задържането на кораб „Ина“ в гръцки териториални води.

В синдиката са постъпили писменни молби от семействата на арестуваните моряци за помощ и спешно съдействие.

Част от писмото:


………….
Представените данни недвусмислено сочат реално съществуване на организирана контрабандна група, която подържа вероятно наследени още от времето на бившия режим престъпни канали и връзки, в момента има силни властови позиции и действува от територията на  България и основните пристанища – Варна и Бургас! Извън съмнение е готовността на моряците да изложат информацията пред компетентните органи, както на Гърция, така и на нашата Прокуратура, стига готовността им за сътрудничество да бъде потърсена по надлежния ред! Освен корабособственика Мишков, афиширащ при всяка възможност лични и служебни връзки с високите етажи на властта, се посочват и известни в моряшките среди имена на бивши   служители на ДС и после на НСС, като ексмайор Стоян Момчев – настоящ собственик на „Рибно пристанище” –  Бургас и капитан Патранесков – бивш ликвидатор на „Океански риболов”!

Само тези имена са достатъчни за моряците, да бъдат убедени, че казаното от тях: ”Ще изпълняваме важна държавна поръчка!” е истина! Освен това, като технически морски лица те нямат право да изискват и се запознават с корабните документи и характера на товарите! При всички случаи информацията им за превозваните стоки е  неофициална и те не носят отговорност за тяхната легитимност! При всички случаи, съобразно разпоредбите на международните Конвенции и национални закони за безопасност на световното корабоплаване, екипажите се подбират по професионална квалификация за заеманата длъжност на кораба с конкретна отговорност при изпълнение на задълженията по експлоатацията на плавателния съд! Всички останали „догатки” и „предположения” за организирано участие на изпълнителната част от екипажа в превозването на контрабандни товари, нямат правна стойност, а всяко повдигнато обвинение на горните „основания”, без безспорни доказателства за престъпна обвързаност със собственика на заловените кондрабандни стоки се самоквалифицира като репресия – резултат от некомпетентност на разследващите органи!

С горния безспорен, основан на действуващото световно морско законодателство извод се определя и точното процесуално качество на моряците от техническата и обслужваща част от екипажа на всеки кораб независимо от флага под който е регистриран – СВИДЕТЕЛИ! Те не могат да бъдат присъединявани механично към изключената отговорност на собственика на кораба и неговия пълномощен представител – Капитана, за легитимността на превозваните стоки!

При горното, определено от Закона и липсата на каквито и да са доказателства, за съзнателно съучастие на екипажа в извършеното престъпление, оставам изненадан от бездействието на националната прокуратура относно наказателната отговорност на корабособственика Мишков!

С ареста и конфискацията на плавателния съд – кораба „ИНА”, гръцките компетентни власти са установили и документирали перфектно извършената крупна контрабанда в техни териториални води! Собственика Мишков е български гражданин, който лично наема екипажа и го убеждава, че се извършва държавна поръчка!

Кораба отпътува за контрабандния товар от българско пристанище и договарянето на престъпната сделка и определянето на дестинацията за приемането му /Северен Кипър/ си извършва на българска територия, която е част от Европейския съюз, а не офшорна зона! С изключение на украинския Капитан, несправедливо задържаните, бедствуващи в момента и унижени моряци са български граждани!

Коя е пречката г-н Главен прокурор, подчинената Ви Прокуратура да разпореди незабавно образуването  на досъдебно наказателно производство срещу установения разпоредител на престъплението, собственик Мишков и възложи на компетентните следствени органи национално разследване?

Както вече подчертах, моряците са важни свидетели на престъплението и следва също незабавно да бъдат защитени, а не оставени да гладуват в чужда  страна под заплаха и от физическо насилие при готовността им да дадат изобличаващи престъпната органи зация показания!

Тук се налага да Ви представя накратко допълнителна информация, която би следвало да Ви бъде вече  докладвана от МВР – ГДБОП и подчинената пряко на министър-председателя национална служба – ДАНС!

Предходните рейсове на кораба „ИНА” и от м.март тази година  са пряк контрабанден износ на оръжие от България с дестинация – Египет! При разтоварването на тази „Държавна поръчка”  и ненужна секретност пред Получателя, на екипажа е забранено да слезе дори на кея!

Подробности прокуратурата ще получи след като изпълни задълженията си, образува незабавно досъдебно производство и призове незабавно задържаните в Гърция моряци – свидетели, да дадат своите показания тук, в България! Те декларираха пред мен лично своята готовност за пълно съдействие на следствените органи!

Мисля, излишно е да подчертавам, че борбата със световния тероризъм поставя като приоритет разследванията за контрабанда на оръжия и призоваването на задържаните моряци няма да попречи за завършване на следствените действия в Гърция, тъй като България може да гарантира явяването им пред гръцкия съд, дори в неоснователното им качество на обвиняеми! Те вече са дали своите показания пред следствието. По моя инициатива по- търсиха нова среща със следователя и факта, че до момента тя не се е осъществила определя унизителния им и за България престой в Напфлио като ненужен!

Вие разбирате, г-н Главен прокурор, че всяко последващо бездействие на поверената Ви Прокуратура може и следва да бъде разбирано като престъпно осуетяване на наказателно преследване /чл.288 от НК/, независимо дали се прикриват частни контрабандни канали или наистина престъпленията са „Държавна поръчка” !

Пламен Симов
Моряшки синдикат

Снимка: ТВ Скат
Източник на писмото: afera.bg

maritime.port.bg – България

гърциязадържаниконтрабандаморяци
Коментари (0)
Коментирай