БУЛРИС в тройката на най-добрите ИТ проекти на годината

Проектът „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав”, финансиран от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. е сред трите на-добри проекти на годината в областта на информационните и комуникационни технологии.

Речната информационна система, изграждана от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” получи номинация в топ 50 на най-добрите проекта на годината, премина през прецизната селекция и бе отличен като един от трите най-добри в категорията национални ИТ проекти, реализирани в администрацията.

Проектът „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” изгражда националната част от Общо европейска система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища. С реализирането на първата фаза на проекта  вече е изградена система за речни информационни услуги, която събира, обработва, контролира и разпространява геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, метеорологични и статистически данни,  отнасящи се до плаването по река Дунав. Официалното представяне на изградената система ще се състои на 25 февруари в Русе. До края на 2015 г. зпълнението на проекта продължава с разширяване обхвата на системата и услугите, които ще бъдат предоставяни на корабоплавателите, с изграждане на специализиран Център за речни информационни услуги и доставка на специализиран плавателен съд за контрол на състоянието на речното дъно.

Проектът е на обща стойност 37 427 697,90 лв. и е един от най-мащабните проекти, финансирани със средства от  Европейския фонд за регионално развитие на ЕС и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Конкурсът „ИТ ПРОЕКТ НА ГОДИНАТА – 2013” се  организира вече десета поредна година от вестник Computerworld, и има за цел да да стимулира институции и компании, изграждащи съвременна ИТ инфраструктура и ползващи информационните технологии за автоматизация на своята дейност.

Maritime.bg – Курс

Bulrisбулрисдппидържавно предприятие пристанищна инфраструктура