Пристанище Бургас премина границата от 3 млн. тона обработени товари от началото на годината

На 1 ноември Пристанище Бургас премина границата на 3 милиона тона обработени товари от началото на годината, което е с месец по-рано от предходната година.

През десетмесечието на 2011 г. бургаското пристанище отчита ръст на преминалите товари, спрямо същия период на миналата година с 274 761 тона. Увеличен е вносът на меден и цинков концентрат с 84 399 тона. Осъществен е импорт на въглища 82 628 тона, а захарта бележи ръст с 42 494 тона. Увеличение има също при обработката на феросилиций, каолин, дървени трупи и др.

Генералните товари бележат ръст с 378 569 тона спрямо същия период на предходната година. Най-голямо е увеличението при обработените метали – с 219 432 тона. При кнюпелите нарастването е с 124 625 тона, при ламарина на листи – с 41 472 тона.

С 86 347 тона в повече са обработени изкуствени торове в торби. Обработваме нов вид товар 36 метрови релси, количеството до сега е 10 199 тона и в момента на 23 корабно място  моторен кораб “BLACK SEA” разтоварва 3000 тона от поредната партида дългомерни релси.  Контейнерите също бележат ръст с 80 092 тона.

През отчетния период са преминали 124 782 тона наливни товари – близо  четири пъти повече от миналогодишните количества.

В момента в Пристанище Бургас се обработват около 300 000 тона товари на месец. Тези положителни факти  се дължат и на привлечените нови контрагенти, и съответно на нарасналите обеми на традиционни за порта товари.

Съпоставими и дори с по-висок ръст са финансово-икономическите показатели на дружеството.

maritime.port.bg – Пристанища

пристанищапристанище бургасръст
Коментари (1)
Коментирай
  • Пламен

    Ще ме светнете ли г-да журналисти как се „привличат нови контрагенти“. Някой ходи и ги лови по улиците ли?

    Обема на обработените товари и функция на конюнктурата на пазара, на икономическото състояние на държавата и в много редки случаи на политически причини (Югославското ембарго за пример).

    За мен отчетените резултати са в следствие на случайност имайки предвид хаотичните действия (и главно бездействия) на държавата през последните 20 г. и пълната липса на транспортна стратегия.

    Единствения начин Бургаското пристанище да заработи като хората е подходния канал да се удълбочи до 16-17 метра и порта да служи за hub на руди и други товари в Черно море – дълбоководните пристанища в района са малко.