Обсъдиха перспективите за развитие на Пристанище Бургас

Перспективите за развитието на пристанище Бургас обсъдиха министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов, генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” Ангел Забуртов, представители на ИА „Морска администрация” и „Пристанище Бургас” ЕАД с управителя на бургаска област и кмета на общината.

Основният акцент в разговорите бе необходимостта от търсене на баланс между очакванията на бургазлии за развитие на зоната за свободен достъп, придобила популярност като „Супер Бургас”, и интересите на морския бизнес и стотиците работници и служители в пристанището.

Бъдещето на  порт Бургас е свързано с неговото развитие и разширяване като външна граница на ЕС и един от значимите пазарни подстъпи към незасегнатите от кризата източни икономики. В Генералния план на пристанище Бургас е предвидено изграждането на нови терминали и разширяване на сега съществуващите мощности.

Пристанище Бургас има ключова роля в трансевропейската транспортна мрежа. Значителен инвестиционен ресурс на ЕС и Оперативна програма „Транспорт” е насочен към изграждане на пътната и жп инфраструктура от и към Бургас именно заради възможността за развитие на интермодалните превози, каквато е и съвременната тенденция.

От друга страна през последните години активно се работи по реализирането на идеята за отваряне на пристанището към града и развитие на зона за обществен достъп за сметка на пристанищните терминали, които попадат в централната част на Бургас. Разработени е цялостна концепция за изграждането на съвременен градски център на освободените от пристанищни дейности територии. В момента със средства по ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г. се изготвя правно-финансов анализ на възможностите за управление на подобни територии. Бенефициент на проекта е ДП „Пристанищна инфраструктура”.

Участниците в срещата се обединиха около идеята, че за бъдещото развитие на града като модерен комуникационен център трябва да бъдат намерени възможните разумни решения и да бъде търсено взаимното допълване между двете тенденции за развитие на региона – морският транспорт и туризма.

Ангажираните с процеса институции ще съдействат в търсенето на алтернативни решения, които да не засягат функциите на пристанището, да не ограничават възможностите за привличане на товари и в същото време да позволят развитие на публичните зони, в интерес на гражданите и гостите на града.

До края на годината ДППИ ще приключи изпълнението на проект, финансиран по ОП „Транспорт”, в рамките на който се изготвят анализи на товаропотоците от и към българските пристанища и предстои да бъде разработена концепция за тяхното развитие. Резултатите от проекта ще дадат възможност за прецизиране на бъдещите решения за изграждане на нови терминали на бургаското пристанище. Отбелязана бе и необходимостта да бъдат направени и социално-икономически анализи за въздействието на различните алтернативи.

Maritime.bg – Курс

пристанище бургас
Коментари (1)
Коментирай
  • Дернев

    Този екип в министерството, с водената от него политика за отрасъла и с направените кадрови промени, не може да даде обективна оценка за настояще и бъдеще на Пристанище Бс. Както винаги се защитават тесни лични и регионални интереси. Може да се очаква само загуба на пари и време за държавата. Но в МТ това винаги е било последният им дерт.