МС прехвърли активи от Пристанище Бургас на ДППИ

Министерският съвет прие Решение за придобиване на вещи, собственост на „Пристанище Бургас“ ЕАД, обявяването им за публична държавна собственост и предоставянето им за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, съобщиха от пресслужбата на правителството.

Вещите представляват трайноприкрепено пристанищно оборудване, придобито със средства от заема на Република България към Японската банка за международно сътрудничество по Споразумение за заем № БГ-П4 от 29 юни 1998 г., което се включва към обекта на концесията – „Пристанищен терминал Бургас изток – 2“, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, на датата на влизане в сила на договора за концесия.

С решението се одобрява и проект на Споразумение за изменение на Подзаемното споразумение за обслужване на Заема за проект „Разширение на пристанище Бургас“.

По тази начин ще се обезпечи плащането на Заема към Японската банка за международно сътрудничество, без с това да се засяга и/или натоварва държавния бюджет.

maritime.port.bg – Морска политика

активидппипристанище бургас