Колко са българските жени моряци?

Точен статистически отговор на този въпрос е трудно да бъде даден. Причината е, че морските лица не са разделени по пол в българските регистри. 

В края на миналия месец Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) разпространи доклад, представящ статистически анализ за броя действащи офицери. Изводите в него сочат, че около 2% от всички офицери в ЕС са жени.

Съпоставяйки този общоевропейски процент към известния брой на офицерите с валидни сертификати за правоспособност у нас, можем да направим изключително груба сметка поне за българските жени офицери.

Техният брой следва да бъде около – 60.

Макар и малък на море, броят на дамите работещи в другите сектори на индустрията е доста по-голям. В някои от бизнесите, част от морската индустрия у нас, нежният състав достига близо 50%. Колко точно обаче са жените, трудещи се във всички сектори не е известно.

Ако сте дама, работеща в сектор на морската индустрия у нас, присъединете се към специалната група  Жени в морската индустрия в България. Нека отчетем Вашия принос за развитие на Морска България.