Къде най-често преминат специална и допълнителна подготовка българските жени моряци?

Националният морски учебен център за следдипломна квалификация и обучение на специалисти за водния транспорт – БМКЦ, е най-предпочитан сред заетите дами в морската индустрия у нас.

За последните 12 месеца в него са преминали обучение за специална и допълнителна подготовка – 86 жени.

Статистиката очаквано показва, че около 80% от тях преминават обучение по курсове „Основна подготовка по морска безопасност“, „Елементарни познания по сигурността на кораба“, „Специализирана подготовка за работа на пасажерски и ро-ро кораби“ и „Познания по опазване на околната среда“. Това са минималните изисквания за подготовка за работа на море, които поставят менинговите компании при подбор на изпълнителски състав за работа на пасажерски кораби.

По-малко са дамите, които преминават обучение за напреднали – необходимо за офицерския състав на пасажерски и търговски кораби. Това са курсове „Водач на спасително средство и дежурна лодка, различна от бързоходна дежурна лодка“, Противопожарна подготовка за напреднали“ и „Оказване на първа медицинска помощ“, както и някои по – специфични курсове, които се изискват от корабособствениците.

В центъра работят 21 жени, от които 2 на средно – мениджърски позиции от общо 7 такива.

Ако сте дама, работеща в сектор на морската индустрия у нас, присъединете се към специалната група  Жени в морската индустрия в България. Нека отчетем Вашия принос за развитие на Морска България.