Обстановката в българските пристанища се нормализира


По данни към 15,00 часа на 09.02.2012 г. метеорологичната обстановка по Черноморието се нормализира. Пристанище Варна вече е отворено и за ненатоварени кораби. Бурното море и вятър са нанесли щети на вълнолома при яхтеното пристанище в Бургас и на вълнолома в пристанище Несебър. Поради обледеняването и снежната покривка засега е трудно да бъдат оценени пораженията, които стихията е нанесла на съоръженията във Варна. Дебел лед е покрил съоръженията от плаващото навигационно оборудване в малките пристанища на юг от Бургас, в района на Царево фар е отнесен от високите вълни. В Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” до момента не е получавана информация от пристанищните оператори за нанесени сериозни щети по оборудването. Няма сигнали за поражения, представляващи застрахователни събития. Имуществото, управлявано от ДП „Пристанищна инфраструктура” в пристанищата за обществен транспорт с национално значение, е застраховано. При Русе ледоходът достигна 90%, което вчера стана причина за спиране на корабоплаването по р. Дунав. Западният лиман на пристанище Русе е замръзнал. В пристанище Русе-изток се извършват маневри за обезопасяване на плавателните съдове. По разпореждане на генералния директор на ДППИ във всички пристанища се извършват системни огледи за състоянието на инфраструктурните съоръжения, които тежката метеорологична обстановка подложи на изпитание. След подобряване на времето ще бъдат извършени специализирани инспекции за състоянието на техническата инфраструктура в пристанищата за обществен транспорт с национално значение по Черноморието и по българското течение на р. Дунав.

Maritime.bg – България

дппиобстановкапристанища