Пожарът в пристанище Одесос от птичи поглед (видео)

Кадри на пожара в пристанище Одесос от птичи поглед, разпространи Sky pictures.

Maritime.bg припомня, че днес в порта се възпламени купчина скрап, за потушаването на която бяха нужни няколко часа и активирането на два влекача.

Вижте уникалните кадри тук:

Вчера от РИОСВ – Варна съобщиха, че е извършена проверка по сигнал пожара. При извършената проверка от експерти на инспекцията и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда се установи, че

няма замърсяване на атмосферния въздух.

При извършените пробовземания за качеството на атмосферния въздух на границата на обекта и до най-близко разположените жилищни сгради няма задействани алармени стойности на апаратурата за експресно определяне на замърсители „GASMET“.

Едновременно се наблюдават данните за състоянието на атмосферния въздух, постъпили в реално време от постоянните пунктове за мониторинг на автоматичните измервателни станции “Чайка” и „СОУ Ангел Кънчев“ в града. В двата пункта не са констатирани превишения на пределно допустимите концентрации по всички контролирани замърсители на атмосферния въздух.