Лектори и ментори за привличане на повече жени в морската индустрия готвят във ВВМУ

Намаляване на различията между ролите и професионалния статус на жените и мъжете в морския сектор и мерките за премахване на неравенствата са залегнали в петдневен курс във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, в който участват представители на четири морски университета – Морски университет „Пири Рейс“ в Истанбул, Военноморската академия на Румъния – „Мирча чел Батран“, Военноморската академия в Гдиня.

Снимка: Международна морска организация (IMO), илюстративно изображение

Курсът се осъществява по проект MENTORESS (Maritime Education Network to Orient and Retain Women for Efficient Seagoing Services) по програма „Еразъм+“ и е на тема: „Лидерство и управление на различията в морската професия“.

Резултатите от проекта ще допринесат за актуалното развитие на морската индустрия и морската сигурност в национален и европейски мащаб, с оглед на съвременните демографски предизвикателства, конкуренцията и недостига на висококвалифицирани морски кадри, твърдят от ВВМУ.

По време на обучителния курс доклади ще изнесат началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, заместник-началникът по учебната и научна дейност – к-н I р. проф. д-р Калин Калинов, к-н II р. д-р Тодор Калинов, проф. Димитър Канев, доц. д-р Сияна Люцканова и полковник доц. д-р Невена Атанасова от Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ – Велико Търново.

Темите, които ще бъдат засегнати по време на курса, са свързани с тенденциите и предизвикателствата в обучението по морско лидерство в контекста на интеграцията на жените, пристрастия и сривове, добри практики за прилагане на равнопоставеността на половете във Въоръжените сили.

Целта на обучителния курс е да бъдат подготвени лектори и ментори по темата с оглед бъдещо приложение в обучението на морските кадри.