ДППИ – Бургас поръчва катер за 700 хил. лева

Специализиран мореходен катер за наблюдение и обслужване на средствата за навигационно осигуряване ще бъде построен за ДППИ – Бургас, сочи справка на Maritime.bg.

Съдът ще има район на действие от нос Емине до географския паралел на българо-турската граница, обслужвайки морските и канални буйове.

Катерът ще оперира в пристанищни, рейдови и крайбрежни зони на Черно море, с отдалеченост на плаване до 20 морски мили от безопасно убежище и съгласно Разпореждане № 68 на ИА „Морска Администрация“ се определя в район II за плаване.

Според техническата спецификация по обявената обществена поръчка, бъдещият нов катер на ДППИ – Бургас трябва да има максимална дължина до 12 м., широчина до 4,50 м., газене до 1,80 м., двигател с мощност до 300 к.с., осигуряващ максимална скорост до 12 kn и автономност до 2 денонощия.

Стойността, без да се включва ДДС, за която ДППИ – Бургас планира да придобие новия катер възлиза на 700 000 лв.