ВВМУ прие първи курсанти по специалност „Кибероперации“

Във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ заседава мандатна комисия за определяне на приетите курсанти и резервите в специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво“ по специализации за учебната 2019/2020 г. Приети са 31 кандидати, които заявяват готовност да се обучават във Военноморското училище като курсанти.

Председател на комисията е капитан първи ранг професор д-р Калин Калинов заместник – началник по учебната и научна част на училището.

За първа година бяха приети курсанти по новата специализация „Кибероперации“, която подготвя офицери, отговарящи за информационната и мрежова сигурност в различни системи, използвани в Българската армия и структурите, подчинени на Министерството на отбраната. В бъдещата си работа те ще отговарят за откриване, анализ, изучаване и реакции на събития и инциденти в киберпространството.

На 09 август 2019 г. курсантите ще встъпят за обучение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. След началната военна подготовка им предстои полагане на военна клетва.