Расте броят на моряците от Индия

С около 45% се е увеличил броят на индийските моряци в световен мащаб.

Този извод прави Министерството на корабоплаването на Индия, според което за 2016 г. в световен мащаб е имало близо 144 хил. индийски моряци, а в края на миналата година техният брой достига близо 209 хиляди.

Според министерството, индийското правителство следва политика, целяща увеличаване на общия брой заети в морската индустрия.