Рибарите ще преминават прегледи за здравословна годност

Снимката е илюстративна.

Задължителни прегледи за здравословна годност ще преминават риболовците, работещи на кораби с дължина 24 и повече метра.

Това е записано в публикувана за обществени консултации наредба за допълнение на Наредба № Н-11 за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България, установи справка на Maritime.bg.

Предложеното допълнение е във връзка с Конвенцията относно условията на труд в сектора на риболова.

„При прегледа на съдържанието на изискванията на Директива 2017/159/ЕС се установи, че понятието „рибар” по смисъла на директивата попада в обхвата на дефиницията за „морско лице”, която е използвана в допълнителните разпоредби на Наредба № Н-11, а именно: всяко физическо лице, което е включено в екипаж на кораб, наето или ангажирано или работещо в каквото и да е качество на борда на кораб“, пишат в мотивите си от ИА „Морска администрация“.

Справка на Maritime.bg в регистъра на риболовните кораби на ИАРА установи 9 кораба с дължина над 24 и повече метра, регистрирани в Бургас.