Разширяват рибарския порт в Царево

Правителството реши да се учреди безвъзмездно право на строеж върху два имота, част от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море, в полза на община Царево.

Това ще позволи да се направи разширение, реконструкция и модернизация на съществуващото общинско рибарско пристанище „Мичурин“.

По този начин капацитета му ще се увеличи с повече от 60 %.

Също така ще се създаде възможност да бъдат обслужвани не само малки риболовни кораби, но и такива с дължина до 24 метра.

Ще бъдат създадени и необходимите условия риболовни съдове да бъдат изтегляни на брега за извършване на дребни ремонти.

Правото на строеж е учредено в съответствие с одобрения от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязъл в сила специализиран подробен устройствен план