Дивиденти от дъщерни фирми държат БРП на повърхността

Снимката е илюстративна.

След две тримесечия на загуба „Параходство Българско речно плаване“ излиза на печалба в края на септември, става ясно от междинния финансов отчет на дружеството, подаден до фондовата борса.

Плюсът се дължи почти изцяло на получените от началото на годината дивиденти от други дружества, в които БРП държи част от капитала.

Те са в размер на 615 хил. лева, а нетният финансов резултат възлиза на 618 хил. лева.

За същия период на миналата година печалбата възлизаше на 188 хил. лева, така че налице е значително подобрение.

Нетните приходи от продажби обаче продължават да намаляват.

Реализираните за деветмесечението са с около 220 хил. лева по-малко в сравнение с миналогодишните, като падат с 2,6 на сто до 8,52 млн. лева.

Този процес върви вече няколко години. През миналата 2018-а година превозените товари намаляха с близо 100 хил. тона, а изработените тонкилометри – със 172 хил.

Увеличение на приходите се отчете само от второстепенните направления като Фериботна дейност, отдаване на плавателни съдове под наем и реморкаж.

В последните години БРП се държи над вода и заради извънредните приходи от продажба на материалните активи, акции в дъщерни компании и постъпления от дивиденти. Продадени бяха 43% от „Маяк КМ“ и 39% от „Порт Пристис“, корабите „Васил Левски“, „Мадара“, танкер-баржа „БРП ТЕ – 1 Никола Вапцаров“. През април тази година бе продаден и моторен кораб „Никола Вапцаров“.