Кога ще видим напълно автономни кораби?

Изображение: Rolls-Royce, архив, Maritime.bg

Светът никога няма да види напълно автономни търговски кораби. Този вид плавателни съдове вероятно ще оперират само в много ограничени ситуации.

Това пише в свой анализ командир Дейвид Дъбей от Военноморския колеж в Нюпорт за Центъра за международна морска сигурност.

Друг обаче е изводът от изследване на международното юридическо бюро Kennedys, според който ще бъдат необходими десетилетия, но все пак ще бъдат въведени в експлоатация изцяло автономни кораби.

През последните години перспективата за напълно автономни плавателни съдове стана гореща тема за морската индустрия.

Бързият напредък в технологиите, довел до проекти за автоматизиране на превозни средства във всеки друг сектор на транспорта, намери път към корабоплаването.

Напредъкът в технологиите на камерите, сензорите, електромеханичните задвижвания и сателитите изглежда обещава свят, в който корабите скоро ще преминават през океани без хора на борда.

Международната морска организация (IMO) и Международният морски комитет (CMI) вече проучват как автономните кораби биха се вписали в съществуващата рамка на международното морско право.

И въпреки че е похвално да планираме бъдещето, автономните съдове, управлявани от компютри и оператори от брега, просто имат твърде много уязвимости и вероятно ще се окажат твърде скъпи, за да заменят днешните.

Моряците, които управляват кораби днес, са лицата, вземащи решения на място и осигуряват поддръжката, както и физическа сигурност. Те правят търговското корабоплаване сигурно, ефективно и евтино, смята командир Дъбей.

След като преодолеем обещанията и хиперболата – рискът от сблъсъци, правни спорове и екологични бедствия, е ясно, че на всеки кораб ще има критичен брой хора. Напредъкът в технологиите ще продължи да прави корабоплаването по-безопасно и по-ефективно, но в крайна сметка той няма да замени капитаните и екипажите, които обслужват днешните търговски кораби, според Дъбей.

Въпреки всички вълнения, предимствата на автономните кораби все още са в сферата на дебатите.

За корабните компании преминаването към автономни плавателни съдове обещава икономия на разходи за заплащане на екипаж, а може би и повишена безопасност. Но в същото време ще бъдат необходими десетки нови специалисти и техници, за да заработи подобна система.

Оборудването за автоматизиране на кораб ще бъде изключително скъпо и ще внесе много нови потенциални точки за повреди.

Автономните плавателни съдове могат да намалят броя на произшествията, причинени от човешка небрежност, но относителната им безопасност спрямо сегашните съдове е чиста спекулация в този момент, заявява експертът.

Според него предизвикателството при проектирането на автономни кораби е изграждането както на безопасна, така и на сигурна система, която да функционира ефективно при всякакви условия на море без хора на борда, и такава, която например не може да попадне под ударите на хакери.

Подобна система, дори ако е възможно да се изгради, вероятно ще бъде твърде скъпа за компаниите в сравнение с човешкия екипаж. В резултат на това е изключително малко вероятно автономните кораби изместят моряците, твърди още той.

Юристите на Kennedys пък изтъкват, че все още липсва доверие в морската индустрия към подобни системи. Те провеждат допитване в шест държави и установяват, че в Китай се възприема за нормална появата на подобни кораби.

67% от всички, участвали в проучването, изразяват притеснения, свързани с безопасността, а над 60% са хората, смятащи, че автоматизираните системи не биха били способни да вземат по-добри и удачни решения на море в сравнение с екипажа.

Анализът на Kennedys извежда и вероятната възможност, но след десетилетия, да се появи „нов моряк“, който оперира дистанционно всички процеси на борда на корабите. Това обаче ще бъде възможно едва след като се достигне необходимото доверие към подобни системи в морската общност и след мащабно сътрудничество между правителства, корабостроители, разработчици на софтуер, застрахователи, товародатели и регулаторни органи.

Дъбей обаче извежда голям брой недостатъци, свързани с автоматизацията в корабоплаването, заявършвайки своя анализ така: „Истина е, че електронните системи в крайна сметка ще се провалят“.

По темата: