139 години Морско училище

Днес се навършват 139 години от основаването на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, първото техническо учебно заведение в страната.

На 9 януари преди 139 години е положено началото на морското образование в страната.

Основите са положени в Русе на основание Циркуляр №7/16 януари 1881 г. на Военното министерство на княжество България. В циркуляра се обявява, че се формира „Морско училище“, считано от 9 януари 1881 г. Първите специалности са били машинисти и огняри за новосъздадената през 1879 г. „Дунавска военна флотилия“.

През 1900 г. училището е преместено във Варна. През 1904 г. със закон на Народното събрание се преименува в „Машинно училище към флота“ със статут на средно техническо училище, което подготвя механици за военния и гражданския флот, железниците, въздухоплаването и другите отрасли на зараждащата се българска индустрия. Със заповеди на Военния министър първи офицерски випуск излиза през 1917 г., а от 1919 г. започва обучаването и на корабоводители (щурмани).